de voordelen

van een Earth garDEN Buurtwildernis

Op inheemse boomsoorten komen meer soorten insecten en mijten voor dan op uitheemse boomsoorten.

biodiversiteit

In de Buurtwildernis staan alleen inheemse soorten. Dat is belangrijk, want deze bomen en struiken zijn helemaal ingespeeld op de levens van de insecten in ons land.

Bijvoorbeeld
In de figuur hiernaast staat voor een aantal in- en uitheemse boomsoorten aangegeven hoeveel soorten insecten en mijten er in onze streken op voorkomen*. Dit aantal is voor de inheemse zomereik wel 423 en voor de wilg zelfs 450. Ter vergelijking: op de uitheemse Amerikaanse eik is dit aantal slechts 12. En dat terwijl de Amerikaanse eik al honderden jaren in Europa voorkomt. En ook op de volgens velen goed ingeburgerde Tamme kastanje leven slechts 11 verschillende soorten insecten en mijten.

Door in de Buurtwildernis alleen inheemse soorten te gebruiken sluit het bosje dus zo goed mogelijk aan op het (andere) leven in de omgeving en ondersteunt het de biodiversiteit optimaal. Hier hoort ook bij dat we het liefst niet alleen inheemse soorten, maar ook inheems-autochtone boompjes planten. Lees meer over het verschil en het belang hiervan in dit artikel.

klimaatadaptatie

Het veranderende klimaat zorgt voor hetere en drogere zomers aan de ene kant en heftigere regenbuien aan de andere. De Buurtwildernis draagt bij aan het verminderen van de problemen die hierbij ontstaan door te water op te slaan en de omgeving te koelen.

Voor de opslag van water is de bodem erg belangrijk. Door de goede bodemvoorbereiding heeft de grond van de Buurtwildernis de perfecte structuur om zoveel mogelijk water op te slaan. Dit kan aan de ene kant bij harde regenval overlast voorkomen en de riolen ontlasten. Aan de andere kant betekent het dat het water op hete en droge momenten beschikbaar is voor de planten. Dat is belangrijk omdat het bosje, zoals alle planten, koelt door water te verdampen. Een extra voordeel van de Buurtwildernis hierbij is dat het zijn eigen microklimaat creëert. Daardoor wordt voorkomen dat de bodem uitdroogt en kan het bosje ook in tijden van langere hitte en droogte gezond blijven en de omgeving blijven koelen.


  De bodem van een Buurtwildernis neemt veel water op bij regenval, dit wordt opgeslagen om te koelen bij hitte.

Door omwonenden te betrekken bij de aanplant van de Buurtwildernis ontstaat een band tussen de bewoners en de natuur.

buurtparticpatie

De gebruikte plantmethode heeft zijn wortels in Japan en India en is door IVN Natuureducatie in Nederland geïntroduceerd. Zij maken er hun Tiny Forests® mee. Uit de ervaring van IVN blijkt dat deze bosjes zich erg goed lenen om samen met omwonenden te ontwerpen en aan te planten. Ook kunnen omwonenden een rol spelen in het beheer. Dit betekent dat een Buurtwildernis de potentie heeft echt onderdeel te worden van de buurt en de bewoners bij elkaar te brengen. Earth garDEN betrekt de omwonenden dan ook waar mogelijk bij het proces. Zo planten de bewoners op de feestelijke plantdag bijvoorbeeld zelf hun eigen Buurtwildernis!

weinig onderhoud

Na een paar jaar is de Buurtwildernis zodanig gegroeid dat zonlicht de bodem niet meer kan bereiken, de blaadjes van de geplante bomen en struiken vangen al het zonlicht op. Dit betekent dat ongewilde planten geen kans meer krijgen, de kleine plantjes krijgen op de de bodem immers niet voldoende zonlicht om groot te groeien. Onkruid verwijderen is dan dus ook niet meer nodig.

In een volgroeide Buurtwildernis zorgen de bomen voor hun eigen mulchlaag met de bladeren die zij laten vallen en zijn de bodem en het bodemleven door de schaduwwerking beschermd tegen uitdroging en UV-licht. Het bodemleven kan dan optimaal zorgen voor een natuurlijke nutriëntencylcus waarmee de planten alle voedingsstoffen krijgen die zij nodig hebben om te blijven groeien. Ook hier is dus geen menselijk ingrijpen meer nodig. Het bosje zorgt voor zichzelf.

Na een paar jaar groeien zorgt de Buurtwildernis eigenlijk voor zichzelf.

* Bron aantallen insectensoorten op verschillende soorten bomen: Kennedy, C. E. J. & T. R. E. Southwood. 1984. The Number of Species of Insects Associated with British Trees: A Re-Analysis. The Journal of Animal Ecology, 53 (2): 455-478.