de aanleg

van de Buurtwildernis in Haren

Woensdag 24 november 2021 was de plantdag van de Buurtwildernis bij de Brinkhof in Haren. Met veel enthousiasme hebben kinderen en volwassen uit de buurt de inheemse boompjes en struikjes geplant.

De mannen van Dolmans Landscaping Services hadden de locatie perfect voorbereid zodat de omwonenden woensdagmiddag, na een kleine instructie, direct aan de slag konden. De gewenste kersenboom was geplaatst, het insectenhotel stond klaar voor de onthulling, de bodem van het bosje was volgens de plantmethode voorbereid en het plantvak mooi afgewerkt met boomstammen op de grond.

En natuurlijk lagen de te planten boompjes klaar! Op verzoek van de buurt zijn dit zoveel mogelijk eetbare planten. Ook was de vraag uit de buurt een wilgentunnel te verwerken in de Buurtwildernis om het bosje te integreren in het spel van de kinderen. Deze wilgentunnel wordt aangelegd door niemand minder dan kunstenaar Merijn Vrij. Zo ontstaat een unieke Buurtwildernis die perfect past in deze buurt!

In mei worden de werkzaamheden afgerond door de aanleg van een kruidenrand langs het bosje en om de kersenboom. Ook dit wordt een dag samen met de bewoners. Daarna wordt het beheer zoveel mogelijk door de omwonenden gedaan, waar nodig ondersteund door de gemeente. Earth garDEN faciliteert het opstellen van het beheerplan voor de samenwerking.

de Buurtwildernis in de media

Verschillende media hebben aandacht geschonken aan de aanleg van de Buurtwildernis en de opening hiervan door de wethouder:

Wethouder Inge Jongman: ‘Ik vind het fantastisch om te zien dat kinderen en buurtbewoners samen oog voor het groen hebben in hun wijk. Spelen, ontdekken, het ontstaan van biodiversiteit en de natuur ervaren, alles komt samen in de Buurtwildernis. En dit dankzij de samenwerking met alle betrokkenen hier bij de Brinkhof, een mooi initiatief.’

Onthulling insectenhotel door wethouder Inge Jongman en Froukje Walstra van Earth garDEN. Foto: Henk Tammens.