de processtappen

Earth garDEN coördineert en faciliteert

Earth garDEN coördineert en faciliteert.

Wanneer u een locatie heeft waar u een Buurtwildernis wilt aanleggen (stap 1), gaan we het gesprek aan over de mogelijkheden en de wensen wat betreft de invulling van de locatie en de participatie van de buurt (stap 2). Earth garDEN regelt, eventueel in samenwerking met IVN, het participatietraject (stap 3) en faciliteert in het opstellen van een beheerplan, zodat alle betrokken partijen weten wat zij bij kunnen dragen aan een geslaagde Buurtwildernis (stap 4). Daar hoort natuurlijk een feestelijke plantdag bij, waarbij gezamenlijk de boompjes worden geplant (stap 5). Daarna kan iedereen in de buurt - zowel de mensen als de dieren - genieten van hun eigen Buurtwildernis (stap 6).
Bij elke stap coördineert Earth garDEN de werkzaamheden en schakelt de juiste expertise in voor het uitvoeren van de taken.