HET proces


Het precieze proces van het tot stand komen van een Buurtwildernis is steeds anders. Wel zijn er globaal verschillende fasen. Hieronder wordt een beeld geschetst van hoe de verschillende fasen eruit kunnen zien. Earth garDEN is steeds spin in het web voor de communicatie tussen de partijen en voor de coördinatie van de werkzaamheden.

voortraject

Wil je als buurtbewoner het initiatief nemen voor een Buurtwildernis? Dan gaan we eerst kijken welke locatie of locaties in jouw buurt geschikt zijn. Vervolgens nemen we contact op met de eigenaar van de grond. Om de Buurtwildernis te realiseren moet deze akkoord zijn en vaak ook financieren. Wanneer de eigenaar van de grond ook een Buurtwildernis wil en er financiering is voor het project, kan het project opgestart worden.

opstart

Voor het maken van een Buurtwildernis is de eerste stap nu te kijken wat de buurt wil. Dit kan bijvoorbeeld met één of meer inspraakbijeenkomsten. Op basis van de uitkomsten wordt met de initiatiefnemers en/of andere voortrekkers een ontwerp gemaakt voor de Buurtwildernis. Wanneer ook de opdrachtgever akkoord is met het ontwerp, kunnen we naar de volgende fase.

uitvoering

In deze fase komt de hovenier erbij en wordt het ontwerp definitief. Alle werkzaamheden kunnen worden ingepland, waaronder de plantdag. Dit is een feestelijke dag waarbij de hele buurt helpt met het planten van de boompjes. Ook worden er afspraken gemaakt over het beheer van het bosje. Dit wordt zoveel mogelijk opgepakt door betrokken buurtbewoners, die hiervoor een workshop krijgen.

de buurtwildernis!

En dan kan iedereen in de buurt - zowel de mensen als de dieren - genieten van hun eigen Buurtwildernis!